Παίζει και να χέστηκε σε ζωντανή σύνδεση...

Και οι άλλοι αντί να συμπαρασταθούν ξεσκίστηκαν στα γέλια...

Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ, κι αν δεν φέξεις χέστηκα έχω και φακό...
© Copyright 2007–2019 bouriblog.com. All Rights Reserved. V 4.0.3