Το νέο κομμάτι του Justin Bieber μαζί με τον... Nas το οποίο έχει τίτλο "We Are"

 

 

Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ, κι αν δεν φέξεις χέστηκα έχω και φακό...
© Copyright 2007–2019 bouriblog.com. All Rights Reserved. V 4.0.3