«Μόνιμα στη δράση» αποδεικνύει πως είναι ο Ζήνων με το δαίμονα του «Μπαφομέτ». «Σαν να είναι η πρώτη μέρα» επιστρέφει ο Ζήνων, πατώντας με δυνατούς στίχους την παραγωγή του ASTO PASAM. Το Logo που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης έχει δημιουργηθεί από B.Creative, ενώ το animation επιμελήθηκε ο Θάνος Αδαμίδης. Καλή ακρόαση!

Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ, κι αν δεν φέξεις χέστηκα έχω και φακό...
© Copyright 2007–2019 bouriblog.com. All Rights Reserved. V 4.0.3