Μια "Αθάνατη Ιδεά" έρχονται να μοιραστούν μαζί μας οι Sapranov, Spine, Long3 και Pepe Frantik. Αναφέρομαστε προφανώς στο τίτλο του νέου τους κομματιού μέσα από το οποίο καθιστούν σαφές το πως μέσα από τη μουσική, που μεταφέρεται από στόμα σε στόμα, ο καθέ καλλιτέχνης αφήνει το στίγμα του στο χρόνο. Η μουσική παραγωγή αυτής της "αθάνατης ιδέας" είναι δουλειά του Inver08. Την μίξη και το mastering του κομματιού έχει αναλάβει ο Smuggler, ενώ η οπτικοποίηση του είναι έργο του Koul (High Skore). Καλή ακρόαση!

Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ, κι αν δεν φέξεις χέστηκα έχω και φακό...
© Copyright 2007–2019 bouriblog.com. All Rights Reserved. V 4.0.3