Έσκασε το promo video από τους Chemical B το οποίο μας ετοιμάζει για το νέο τους album που έχει τίτλο "Γενιά Απεφαν".

Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ, κι αν δεν φέξεις χέστηκα έχω και φακό...
© Copyright 2007–2019 bouriblog.com. All Rights Reserved. V 4.0.3