Βίντεο-συνέντευξη που έδωσε ο Έλληνας πατέρας του γκραφίτι ΤΑΚΙ 183.


Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ, κι αν δεν φέξεις χέστηκα έχω και φακό...
© Copyright 2007–2019 bouriblog.com. All Rights Reserved. V 4.0.3