10 μήνες μετά το τελευταίο live στην πρωτεύουσα, η Αθήνα χορεύει ξανά.
Εμείς δε θα πεθάνουμε ποτέ.

Doors Open : 21:00
Damage : 6 E
4.11.2016
No Presale

https://www.facebook.com/events/648745778618726/

Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ, κι αν δεν φέξεις χέστηκα έχω και φακό...
© Copyright 2007–2019 bouriblog.com. All Rights Reserved. V 4.0.3