Ενός απλού ελληνικού hip hop site που πρώτα μπαίνει στο BOURI BLOG και μετά στο site του ...

 

Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ, κι αν δεν φέξεις χέστηκα έχω και φακό...
© Copyright 2007–2019 bouriblog.com. All Rights Reserved. V 4.0.3